TARO'S PHOTOS.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
FH000012
FH000012
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
TARO KOYAMA| NIIGATA 
Autumn 2013〜
These photos of Niigata beach.